CÁC TRƯỜNG Ở CANADA ĐANG DẦN HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

Khi các tỉnh của Canada bắt đầu rút lại các biện pháp hạn chế, một số trường đại học cũng đang mở cửa trở lại. Điển hình như:


- Đại học McGill ở Montreal, Quebec sẽ hoạt động lại vào ngày 11/5, cho phép một số nhà nghiên cứu trở lại làm việc nhưng phải tuân theo các chỉ thị của trường, bao gồm tuân thủ các giao thức an toàn, sẵn sàng ứng biến.
- Đại học du Québec à Montréal cũng đang chào đón các nhà nghiên cứu trở lại. Họ đã không chỉ định chính xác những cái nào, chỉ là công việc của họ cần yêu cầu họ phải có mặt thực tế trong khuôn viên trường, và làm việc tại nhà vẫn được ưu tiên.
- Đại học Prince Edward Island cho phép các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên tốt nghiệp làm việc trong khuôn viên vào ngày 25/5. Một số nhân viên chủ chốt và đội ngũ quản lý cũng có thể đi làm lại. Giai đoạn thứ 2 là vào ngày 15/6, khi giai đoạn đầu thực hiện tốt, có thể mở rộng số lượng người được phép vào khuôn viên trường. Giai đoạn thứ 3, dự kiến vào ngày 1/8, chuẩn bị cho học kỳ mùa thu.

Theo đó, Canada vẫn tiếp tục các chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế như:
• Tăng số giờ làm việc được phép từ 20h lên 40h cho một số ngành nghề nhất định.
• Gói cứu trợ Quyền lợi ứng phó khẩn cấp Canada CERB cung cấp 2.000 đô mỗi tháng.
• Quebec tự động gia hạn Giấy chứng nhận chấp nhận được học tại Quebec (Quebec Acceptance Certificates of international students) nếu họ bị hết hạn trước ngày 31/12/2020.

Các nhà chức trách cho biết: Sinh viên quốc tế có sự tác động rất lớn đối với các tỉnh nhỏ. Không chỉ đóng góp một khoản phí hằng năm khi họ đến sinh sống học tập, mà còn đóng góp về mặt nhu cầu lao động sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, các trường đại học Canada và các thành viên sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ cho sinh viên quốc tế đã và đang theo học tại nước này.

Tin liên quan