CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TẠI CANADA

Chương trình chuyển tiếp tại Canada là một trong những lựa chọn tốt cho sinh viên(hay du học sinh) có cơ hội nhận bằng tốt nghiệp quốc tế, mà không bỏ lỡ các năm đầu đại học hoặc cao đẳng.


CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC

Chương trình chuyển tiếp đại học nói chung là khi một sinh viên bắt đầu học tại một cơ sở và kết thúc ở một trường khác.

Sinh viên chọn chương trình này vì nhiều lý do; một số để tiết kiệm tiền hoặc để ở gần nhà, trong khi những người khác vì yêu cầu đầu vào từ trường đại học mình mong muốn. Còn những người khác đang tìm kiếm các lớp học nhỏ hơn. Cho dù lý do nào thì các chương trình chuyển tiếp có thể cung cấp những cơ hội duy nhất cho sinh viên đạt được những mục tiêu của mình.

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC

Đối với nhiều sinh viên quốc tế, bắt đầu từ một trường cao đẳng và kết thúc tại một trường đại học là một sự lựa chọn đầy chiến lược, vì hầu hết các trường cao đẳng Canada cung cấp:

  • chi phí hợp lý;
  • quy mô lớp học nhỏ hơn;
  • yêu cầu nhập học thoải mái hơn; và
  • ngày bắt đầu linh hoạt.

Ngoài ra, các trường cao đẳng tập trung vào việc học thực hành, cho phép sinh viên có được kinh nghiệm thực tiễn và bổ sung cho chương trình học thuật mà trường cung cấp. Đối với những người đang tìm kiếm nhiều bằng cấp, chứng chỉ hoặc văn bằng, điều này có thể là một sự lựa chọn thực tế.

Quan trọng: sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học tại trường cao đẳng có thể chuyển tiếp đến trường đại học và hoàn thành 2 năm học còn lại để được nhận bằng cử nhân.

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Có những trường hợp mà sinh viên cần - hoặc chọn - để chuyển tiếp giữa các trường đại học. Chúng bao gồm việc di chuyển giữa các địa điểm, tìm kiếm một chương trình khác hoặc phù hợp hơn hoặc vì việc nhập học trực tiếp vào một chương trình cạnh tranh ở cấp độ năm đầu tiên đã không thể thực hiện được. Trong mọi trường hợp, các quy tắc chuyển tiếp giữa các trường đại học sẽ khác nhau, và điều quan trọng là phải kiểm tra chính xác những gì có liên quan để thực hiện việc chuyển tiếp.

Quan trọng: sinh viên phải hoàn thành hai năm cuối tại trường của họ để được cấp bằng.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CỦA TỈNH BANG

Một số tỉnh bang đã tạo ra các hệ thống chuyển giao để sinh viên có thể dễ dàng di chuyển giữa các trường học. Ví dụ, trong hệ thống chuyển trường của British Columbia, có 40 trường tham gia. Hệ thống bao gồm tất cả các trường đại học lớn, hầu hết là các cơ sở tư thục, và các trường cao đẳng nhỏ hơn. Có những tỉnh khác đang cố gắng thiết lập các giao thức tương tự và những chương trình hiện có bao gồm Alberta và Ontario.

Mô hình 2+2

Mô hình phổ biến đào tạo phổ biến ở các trường cao đẳng Mỹ và Canada trong những năm 1960, bao gồm hai năm học toàn thời gian tại một trường cao đẳng, tiếp theo là hai năm tại một trường đại học. Các trường đại học sẽ chấp nhận tín chỉ 2 năm đầu của trường cao đẳng để chuyển tiếp vào trường của họ.

Mô hình 1+3

Mô hình này, sinh viên sẽ học một năm học toàn thời gian tại một trường cao đẳng và sau đó học tiếp ba năm còn lại tại một trường đại học.

Không chấp nhận chuyển tiếp

Nhiều trường chỉ chấp nhận tín chỉ của khóa học dưới hình thức một bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc các bằng cấp liên quan đã hoàn thành. 

Tin liên quan