CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG Existing Work Permit 2020

Danh mục phụ này dành cho sinh viên: Đã tốt nghiệp từ một tổ chức giáo dục sau trung học được công nhận ở Canada. Muốn đăng ký đề cử thông qua Chương trình đầu tư định cư Saskatchewan. Đáp ứng các trong chương trình này. Các tiêu chí có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, nhưng CIC sẽ sử dụng những gì có trên trang web Tỉnh bang này khi Chính phủ Tỉnh bang nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh của đương đơn.


Các ứng viên đủ điều kiện áp dụng:

Sinh viên có thể áp dụng cho bất kỳ loại SINP nào khác, nếu các sinh viên có thể đáp ứng các tiêu chí này.

Những sinh viên đã tốt nghiệp từ một học viện ở Saskatchewan

Đương đơn có thể đủ điều kiện trong danh mục phụ này nếu:

 • Đương đơn đã tốt nghiệp từ một tổ chức giáo dục sau trung học được công nhận tại Saskatchewan với:
  • Chứng nhận;
  • Chứng chỉ; hoặc là
  • Bằng cấp.
 • Đương đơn đã làm việc tối thiểu 6 tháng (hoặc 960 giờ) việc làm được trả lương ở Saskatchewan.
  • Những kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện tại Saskatchewan bao gồm:
  • Các công việc làm bên trong phạm vi khuôn viên nhà trường;
  • Các công việc làm bên ngoài phạm vi khuôn viên nhà trường;
  • Điều khoản hợp tác;
  • Học bổng sau đại học có thể được xác nhận bởi tổ chức của Đương đơn; và
  • Kinh nghiệm làm việc có được trên một giấy phép làm việc sau đại học.
 • Đương đơn hiện đang có giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp hợp lệ từ Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC)
 • Đương đơn có một lời mời làm việc toàn thời gian, hiện tại, toàn thời gian trong lĩnh vực nghiên cứu của Đương đơn từ một người sử dụng lao động ở Saskatchewan. Công việc nên là:
  • Một trong những nghề nghiệp trong Danh sách định cư tay nghề Canada (NOC) Cấp độ ma trận "A", "B", "0" hoặc
  • Trong một nghề nghiệp được chỉ định, hoặc 
  • Một lời mời làm việc liên quan đến lĩnh vực học tập của Đương đơn và yêu cầu giáo dục sau trung học.
   • Những người làm việc trong ngành phục vụ Ăn uống phải nộp hồ sơ theo diện Danh mục phụ của Hospitality Sector Project: dành cho các đương đơn đang làm việc tại Saskatchewan như là phục vụ bàn( thức ăn hay thức uống), nhân viên thu ngân, phụ bếp, hoặc nhân viên vệ sinh ít nhất 6 tháng. Người sử dụng lao động phải được chấp thuận từ tỉnh Saskatchewan trước khi người nộp đơn bắt đầu làm việc tại Canada.
   • Sinh viên đã tốt nghiệp từ một học viện ở Canada
 • Đương đơn có Thư chấp thuận công việc SINP hợp lệ.
 • Đương đơn phải có điểm Ngoại ngữ CLB 4 tương đương IELTS 4.5 nếu đề nghị công việc của Đương đơn thuộc ngành nghề ở NOC Level C.
 • Xem NOC đạt được loại mấy tại đây: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/find-national-occupation-code.html#find

 

Đương đơn có thể đủ điều kiện trong danh mục phụ này nếu:

 • Đương đơn đã tốt nghiệp một chương trình tương đương với ít nhất một năm học (8 tháng) học toàn thời gian từ một tổ chức giáo dục sau trung học được công nhận ở Canada (bên ngoài Saskatchewan) với:
  • Chứng nhận;
  • Chứng chỉ; hoặc là
  • Bằng cấp
 • Đương đơn đã nộp đơn và nhận được giấy phép lao động sau tốt nghiệp hợp lệ từ IRCC.
 • Đương đơn đã làm việc sau khi tốt nghiệp với giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp trong ít nhất sáu tháng liên tiếp (tối thiểu là 960 giờ) việc làm được trả lương ở Saskatchewan ở một vị trí liên quan đến lĩnh vực học tập của Đương đơn.
  • Những kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện tại Saskatchewan bao gồm kinh nghiệm làm việc có được trên giấy phép lao động sau đại học.
 • Đương đơn có một lời mời làm việc toàn thời gian, hiện tại, toàn thời gian trong lĩnh vực nghiên cứu của Đương đơn từ một người sử dụng lao động ở Saskatchewan. Công việc nên là:
  • Một trong những nghề nghiệp trong NOC Cấp độ ma trận "A", "B", "0" hoặc
  • Nghề được chỉ định, hoặc
  • Một lời mời làm việc liên quan đến lĩnh vực học tập của Đương đơn và yêu cầu giáo dục sau trung học.
   • Những người làm việc trong ngành phục vụ Ăn uống phải nộp hồ sơ theo diện Danh mục phụ của Hospitality Sector Project: dành cho các đương đơn đang làm việc tại Saskatchewan như là phục vụ bàn( thức ăn hay thức uống), nhân viên thu ngân, phụ bếp, hoặc nhân viên vệ sinh ít nhất 6 tháng. Người sử dụng lao động phải được chấp thuận từ tỉnh Saskatchewan trước khi người nộp đơn bắt đầu làm việc tại Canada.
 • Đương đơn có Thư chấp thuận công việc SINP hợp lệ.
 • Đương đơn phải có điểm Ngoại ngữ CLB 4 tương đương IELTS 4.5 nếu đề nghị công việc của Đương đơn thuộc ngành nghề ở NOC Level C .

Chính phủ liên bang quy định số lượng đề cử mà SINP có thể thực hiện hàng năm. SINP cũng chấp nhận số lượng hồ sơ tối đa mỗi năm. Không có hồ sơ nào được đảm bảo để được chấp nhận và / hoặc được đề cử.

Những đương đơn không thể đăng ký qua danh mục sinh viên?

Những đương đơn sau đây sẽ không thể nộp thông qua danh mục phụ của chương trình này:

 • Người yêu cầu tị nạn ở Canada, những người đang yêu cầu tình trạng tị nạn từ Chính phủ Canada
 • Sinh viên quốc tế chưa hoàn thành chương trình học

Ngoài ra, nếu bất kỳ điều nào trong số này là đúng, Đương đơn có thể không đủ điều kiện để SINP đề cử:

 • Đương đơn đã không gửi tài liệu mà SINP yêu cầu;
 • Đương đơn đã không thể chứng minh rằng Đương đơn có ý định sống và làm việc tại Saskatchewan; và,
 • Đương đơn và hoặc đại diện của Đương đơn đã cố ý trình bày sai về bản thân trong đơn đăng ký.

 

Tin liên quan