Ontario PNP mời 703 ứng viên chuyền ngành công nghệ Express Entry.

OINP Tech Draw mới nhất có yêu cầu CRS thấp nhất kể từ lần rút đầu tiên được tổ chức vào tháng 7 năm 2019 và giảm 46 điểm CRS kể từ lần rút thăm Tech trước.   Sinh viên quốc tế Ontario đã mời 703 ứng cử viên Express Entry nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh cho thường trú nhân vào ngày 13 tháng Năm.


Ontario PNP mời 703 ứng viên chuyền ngành công nghệ Express Entry

 
 
Chương trình đề cử người nhập cư Ontario (OINP) đã đưa ra lời mời cho các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong một trong sáu ngành nghề công nghệ sau đây:
 
1. Kỹ sư máy tính (Computer and information systems managers) NOC 2147
2. Các nhà phân tích cơ sở dữ liệu và quản trị dữ liệu (Computer engineers )NOC 2172
3. Kỹ sư và thiết kế phần mềm (Database analysts and data administrators) NOC 2173
4. Lập trình viên máy tính và nhà phát triển phương tiện tương tác (Computer programmer and interactive media developers) NOC 2174
5. Nhà thiết kế và phát triển web (Web designers and developers ) NOC 2175
6. Quản lý hệ thống máy tính và thông tin (Computer and information systems managers) NOC 0213
 
Các ứng cử viên Express Entry được mời có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) trong khoảng từ 421 đến 451. Yêu cầu CRS này là thấp nhất trong lịch sử chương trình, từ lần rút thăm đầu tiên được tổ chức vào tháng 7 năm 2019.
 
Nếu các ứng cử viên được mời trong OINP Tech Draw mới nhất nhận được đề cử cấp tỉnh, họ sẽ được thưởng thêm 600 điểm CRS cho lần rút thăm Express Express liên bang tiếp theo. Ontario chỉ là một trong chín tỉnh có chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP) được liên kết với Express Entry. Tỉnh duy nhất không có PNP là Quebec.
 
Các ứng viên nhận được Thông báo về Lợi ích (Notification of Interest) (NOI), hoặc lời mời từ Ontario, phải đủ điều kiện cho luồng Ưu tiên Vốn nhân lực.
 

 

OINP Tech Draws được xếp hạng như nào:

- OINP Tech Draws được thực hiện thông qua luồng Ưu tiên vốn nhân lực, cho phép OINP tìm kiếm nhóm Express Entry liên bang cho các ứng cử viên đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện của luồng Stream.
 
- Một yêu cầu công việc là không bắt buộc để đủ điều kiện cho Luồng ưu tiên vốn nhân lực. Tuy nhiên, ứng viên cần phải có hồ sơ trong nhóm Express Entry.
 
- Mục đích của các lần rút thăm này là để tìm kiếm cụ thể các ứng viên Express Entry đủ điều kiện có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian được trả lương liên tục, hoặc tương đương trong công việc bán thời gian được trả lương, trong một trong sáu ngành nghề công nghệ.
 
- Cùng với các lần rút tiền Express Entry dành riêng cho PNP gần đây, lần rút thăm này đã dẫn đến việc nhiều nhân viên công nghệ được lựa chọn theo PNP.
 
--> Bất chấp đại dịch coronavirus, một số công ty công nghệ Canada hiện đang tuyển dụng và sẵn sàng giúp dẫn đầu sự phục hồi kinh tế ở Canada.
 
Ngày 13 tháng 5 năm 2020 bởi Shelby Thevenot

Tin liên quan