DU HỌC ĐỊNH CƯ CANADA VỚI CHƯƠNG TRÌNH SINP ENTREPRENEUR TẠI SASKATCHEWAN

Danh mục doanh nhân tốt nghiệp quốc tế SINP cung cấp một con đường đến thường trú tại Canada cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế từ các tổ chức đủ điều kiện của bang Saskatchewan muốn thành lập, mua lại hoặc hợp tác trong một doanh nghiệp đủ điều kiện trong tỉnh.

Ứng viên phải là sinh viên tốt nghiệp quốc tế của các chương trình toàn thời gian, sau trung học hoặc bằng tốt nghiệp có thời hạn ít nhất hai năm và có Biểu thức quan tâm (EOI) được đăng ký với Chương trình đề cử người nhập cư của bang Saskatchewan (SINP). Nếu được mời nộp đơn và được chấp thuận, những người tham gia sẽ phải điều hành và quản lý một doanh nghiệp ở Saskatchewan trong ít nhất một năm và sở hữu ít nhất một phần ba vốn chủ sở hữu trong một doanh nghiệp đủ điều kiện để đủ điều kiện được đề cử thường trú cấp tỉnh.

Để giúp bạn tìm hiểu về Danh mục Doanh nhân Tốt nghiệp Quốc tế SINP, trang này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

1. Tiêu chí đủ điều kiện tối thiểu
2. Quy trình nộp đơn
3. Khi không áp dụng
4. Tiêu chí đủ điều kiện tối thiểu

Yêu cầu tối thiểu cho thí sinh Để đủ điều kiện theo Danh mục Doanh nhân Tốt nghiệp Quốc tế của SINP, ứng viên phải:

– Ít nhất 21 tuổi;
– Đã hoàn thành bằng cấp sau trung học hoặc bằng tốt nghiệp toàn thời gian ít nhất hai năm từ một tổ chức ở Saskatchewan, được liệt kê là một tổ chức học tập được chỉ định bởi chính phủ liên bang Canada. (Các chương trình học tập xa và các chương trình học tập cấp tốc không đủ điều kiện);
– Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) hợp lệ với ít nhất hai năm đủ điều kiện còn lại;
– Đã cư trú tại Saskatchewan trong suốt thời gian của chương trình học tập của họ;
– Có điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) là 7.
LƯU Ý: Ứng viên đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện tối thiểu và được mời nộp đơn phải chứng minh rằng họ có kiến ​​thức chuyên sâu về Kế hoạch thành lập doanh nghiệp (BEP).

Lợi thế khi du học tại Saskatchewan: http://titanworld.edu.vn/du-hoc-saskatchewan-va-nhung-loi-the

Tiêu chí thành lập doanh nghiệp

Để được xem xét đề cử cho thường trú nhân Canada từ SINP, các ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Cư trú tại Saskatchewan;
– Sở hữu và điều hành doanh nghiệp ít nhất một năm trước khi nộp đơn đề cử;
– Sở hữu ít nhất một phần ba doanh nghiệp, đã đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp và có thể tham gia tích cực vào việc quản lý hàng ngày;
– Ký một thỏa thuận hiệu quả kinh doanh với Chính phủ của Saskatchewan sau khi đơn được chấp thuận.
LƯU Ý: Nếu một ứng viên bắt đầu điều hành doanh nghiệp trước khi nộp EOI, anh ta hoặc cô ta có thể không đủ điều kiện để lựa chọn nhóm EOI hoặc phê duyệt SINP.

Tiêu chí thành lập doanh nghiệp:

Để được xem xét đề cử cho thường trú nhân Canada từ SINP, các ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Cư trú tại Saskatchewan;
– Sở hữu và điều hành doanh nghiệp ít nhất một năm trước khi nộp đơn đề cử;
– Sở hữu ít nhất một phần ba doanh nghiệp, đã đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp và có thể tham gia tích cực vào việc quản lý hàng ngày;
– Ký một thỏa thuận hiệu quả kinh doanh với Chính phủ của Saskatchewan sau khi đơn được chấp thuận.
– LƯU Ý: Nếu một ứng viên bắt đầu điều hành doanh nghiệp trước khi nộp EOI, anh ta hoặc cô ta có thể không đủ điều kiện để lựa chọn nhóm EOI hoặc phê duyệt SINP.

Quy trình nộp đơn:

Có bốn bước trong quy trình nộp đơn và đề cử thông qua Danh mục Doanh nhân Tốt nghiệp Quốc tế.

Bước 1:

Gửi EOI cho SINP: Trước tiên, các ứng viên cần thể hiện sự quan tâm của họ với SINP bằng cách hoàn thành hồ sơ EOI. Những người đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện tối thiểu được nhập vào nhóm ứng cử viên EOI và được chấm điểm dựa trên lưới điểm.

Bước 2:
Lời mời đăng ký: Các ứng cử viên đạt điểm cao nhất sẽ được chọn từ nhóm EOI. Các ứng viên vượt qua giai đoạn đánh giá SINP, sẽ cần phải ký Thỏa thuận hiệu quả kinh doanh (BPA) dựa trên Kế hoạch thành lập doanh nghiệp (BEP) đã nộp trước đó của họ.

Bước 3:
Thành lập doanh nghiệp: Những người được phê duyệt trên PGWP hợp lệ sau đó sẽ tích cực vận hành doanh nghiệp được đề xuất của họ. Họ phải thành lập doanh nghiệp của mình theo các điều khoản được nêu trong BPA của họ và họ phải đáp ứng các yêu cầu BPA trước khi PGWP của họ hết hạn.

Bước 4:
Đề cử: Sau khi các điều kiện của BPA được đáp ứng, các ứng cử viên có thể nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh cho thường trú. Những người được đề cử phải tiếp tục đáp ứng các điều khoản của BPA trong quá trình nộp đơn xin thường trú. Nếu các ứng cử viên đóng hoặc bán doanh nghiệp của họ sau khi nhận được đề cử SINP và trước khi có được tình trạng thường trú nhân, họ sẽ bị thu hồi đề cử.

Những trường hợp không thể nộp hồ sơ xin định cư theo chương trình này:
Là những người yêu cầu tị nạn ở Canada;
Đang sống bất hợp pháp tại Canada;
Đã bị cấm vào Canada;
Đã được IRCC hoặc Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada cấp lệnh loại bỏ;
Có chủ ý trình bày sai trong ứng dụng.

  • DU HỌC CANADA TRƯỜNG ST. LAWRENCE COLLEGE
  • DU HỌC CANADA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BRITISH COLUMBIA – RANKING 51 THẾ GIỚI
  • DU HỌC CANADA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NEW CALEDONIA CNC
  • TRƯỜNG CAO ĐẲNG CANADA OKANAGAN COLLEGE – TIẾT KIỆM & AN TOÀN
  • DU HỌC CANADA NGÀNH SỬA CHỮA MÁY BAY – SỰ NGHIỆP RỘNG MỞ
  • DU HỌC CANADA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SASKATCHEWAN 2020
  • TOP 10 MÔN THỂ THAO ĐƯỢC YÊU THÍCH TẠI CANADA
  • BẠN MUỐN LÀM VIỆC TẠI CANADA VÀ XIN ĐỊNH CƯ?
  • DU HỌC CANADA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC REGINA TỈNH BANG SASKATCHEWAN
  • CHÍNH SÁCH HOÀN THUẾ KHI ĐI DU HỌC TẠI SASKATCHEWAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *